خدمات ارائه شده

  • مجوزهای اخذ شده
  • طرح توجیهی
  • ساخت سوله

ساخت سوله

ارزیــابی ، جـانمایی ، مشــاوره ، طراحی ، بهینه سازی ، اجرا و ساخت انواع سوله های صنعتی
بیشتر بخوانید

ساخت سوله

ارزیــابی ، جـانمایی ، مشــاوره ، طراحی ، بهینه سازی ، اجرا و ساخت انواع سوله های صنعتی
بیشتر بخوانید

اخذ مجوزات صنعتی

جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی محیط زیست
بیشتر بخوانید

طرح توجیهی و بانکی

مشاورسرمایه گذاری ، طرح توجیهی ، طرح بانکی
بیشتر بخوانید

طرح بانکی

مشاوره در خصوص نحوه اخذ تسهیلات بانکی و نحوه تنظیم الزامات مورد نیاز بانک

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره در خصوص نحوه سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی ، کشاورزی ، گردشگری و خدماتی

مشاوره و ساخت سوله

مشاوره در نحوه طراحی ، بهینه سازی ، ساخت و نظارت بر سازه های صنعتی

نظارت بر پروژه ها

مشاوره و نظارت و كنترل پروژه بر روند احداث ، ساخت و تولید واحدهاي صنعتي

اخذ مجوزهای صنعتی

لجواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی محیط زیست ، مجوز بهداشت

طرح توجیهی

مشاوره و تدوین طرح توجیهی برای اخذ مجوزارت اعم از صنایع ، کشاورزی ، گردشگری و خدماتی
342+
مجوزهای صنعتی اخذ شده
146+
طرحهای توجیهی تدوین شده
10+
سال ها تجربه
24+
سوله صنعتی ساخته شده