شركت نوین گستر الموت با هدف توسعه فرهنگ انجام كيفي و تدوين طرح‌هاي توجيهي، نظارت و كنترل پروژه‌ها و كليه خدمات مشاوره مدیریت تأسيس گرديد.
اين شركت در راستاي جلب و حفظ رضايت مشتريان و بهبود مستمراثربخشي سيستم مديريت كيفيت اهداف ذيل را مد نظر دارد:

*  طرح‌ریزی و پیاده‌ سازی روش‌های متفاوت انجام کار با توجه به نیاز مشتریان و بکارگیری اصول نوین جهت جلب اعتماد کارفرمایان و دستیابی به رضایت بیشتر آنان
*  ارتقاء کیفیت کلیۀ بخش‌ها در طرحهای امکان‌سنجی و به روز نمودن اطلاعات کارشناسان در خصوص نحوه تهیه طرح‌‌‌ها و به کارگیری نرم‌افزار‌های به روز دنیا
*  انجام به موقع و مطلوب امور قراردادها و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای انجام هرچه بهتر امور با توجه به شرایط مختلف قراردادها
*  ایجاد برنامه تعریف شده جهت برقراری ارتباط و هماهنگی با متقاضی
*  ایجاد زمینه مناسب به منظور بروز خلاقیت‌های فردی و گروهی پرسنل جهت بهره وری بیشتر با ارائه آموزش‌های مورد نیاز و ایجاد محیط کار مناسب، خلاق و صمیمی با مشارکت کارکنان
*    توسعه نظارت و مدیریت امور با تمرکز بر روی نتایج عملکرد و فرآیند‌های شرکت و تلاش در جهت بهبود فرآیند کاری به صورت مستمر همچنین توسعه سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی
*  بهینه‌سازی مصرف مواد و انرژی در فعالیت‌های داخلی و خارجی شرکت
*  تعهد به بهبود مستمر فرآیندهای مؤثر بر کیفیت خدمات و پروژه ها

خط مشي كيفيت از نظر تناسب و كفايت آن با سيستم مديريت كيفيت و اهداف كيفي، حداكثر به صورت سالانه مورد بازنگري قرار مي‌گيرد ومدیریت شرکت خود وكليه پرسنل شركت را ملزم و متعهد به اجراي موارد فوق دانسته و پشتيباني خود را از سيستم مديريت كيفيت طي خط مشي كيفيت اعلام مي‌دارد.